onsdag 23 mars 2016

Bladet från munnen i dessa trolltider


Det behövs ingen flyktingvåg för att eskalera den islamistiska terrorn i Europa. Terroristerna finns här redan sedan länge tillbaka, många av dem är naturaliserade medborgare, till synes vanliga, hyggliga invandrare. Det underlättar givetvis deras verksamhet att det förhåller sig så. Den farligaste källan för politisk radikalism i väst är antagligen universiteten. Det går helt utmärkt att applicera allmän våldsvänster till islamism. Syften kan vara olika, metoderna däremot desamma, liksom målet, d.v.s. västvärldens död.

Det finns anledning att tvivla på att flera av ledarskiktet bland västvärldens militanta islamister är annat än moderna, västerländska muslimer. Vi talar om en intelligent elit som lever det goda västerländska livet, men som bombar flygplatser och massakrerar folk på gatorna under övrig tid. Även den mest inpyrda anarkistcell måste ibland åka kollektivtrafik till ICA för att köpa korv, utan att sticka ut. Det är ett spännande liv, som kräver huvuden på skaft. Dessutom är det inte i första hand de som spränger sig själva i luften. Till det krävs andra, mycket manipulativa och inte alltid så smarta individer.


Flyktingvågen är autentisk, den är i sig inte skapad för ett omstörtande syfte i väst. Vi talar om miljoner människor på flykt undan krig och armod, där den absoluta majoriteten lever kvar i krishärdarnas absoluta närhet. För islamisterna i väst skapar flyktingvågen ett önskat kaos. Den ger ett behövligt, etniskt kamouflage, en massa att gömma sig i, som sysselsätter ordningsmakten över dess förmåga. De tvingar västerländska samhällen att militarisera sig, vilket spelar helt i händerna på terroristernas radikala budskap. Den postmoderna västvärlden svarar med att öka sitt självförrakt. För att bekämpa terrorism måste man begå fanflykt mot sina ideal. Det är en snabb utveckling och ju längre man väntar desto större blir förräderiet. Väntar man för länge tar västvärldens egna mörkerkrafter över och begrepp som vän och fiende tappar helt betydelse. För flera av dem som idag medverkar till västvärldens tvekande finns det ideologiska vinster med fanflykten och de är helt oförmögna att se skogen för alla träden.

Det finns de som säger att det visst existerar en större plan för den gångna utvecklingen med flyktingvåg och eskalerande terrorism. Det finns de som säger att det är Ryssland som i slutändan står bakom. Det är en djärv tanke, som faller på att man knappast kan fjärrstyra en sån utveckling. Det existerar inga kristallkulor. Dock, och det krävs att man här behärskar rysk-sovjetisk historia för att få ihop det, så behöver en sådan plan knappast fjärrstyras, bara förutsättningarna redan finns där och att man är tillräckligt cynisk och hänsynslös. Samtliga beståndsdelar existerar nämligen från start. Kriget fanns där redan, i Mellanöstern, där fattigdomen varit kronisk sedan århundraden tillbaka. Syrien, Rysslands nära allierade sedan det kalla kriget, ser sitt inbördeskrig explodera i fullständig anarki när IS invaderar konflikten. Halva nationen är på flykt. Det enda Kreml tycks ha behövt göra för att ställa några detaljer till rätta är att under kort tid sätta in ryskt bombflyg på valda poistioner, under falska premisser givetvis.


Därefter, Europa. Behöver man egentligen styra människosmugglare för att de skall ta vägen över Medelhavet? Är inte detta en självgående process? I mycket är det så, svåra tider kräver uppfinnesrikedom och stort risktagande. Fienden Turkiet gick att lita på för att bestämma flyktriktningen. Från organisatoriskt håll behövs det inte pumpa in så mycket kapital i detta, kanske är det mer en fråga om Human Resourses. Man vet exakt hur Europa kommer att reagera. Randstaterna runt Medelhavet kommer att kräva stängda gränser, kapital och resurser från ett överraskat och tvekande Europeiska Unionen. Frågan på agendan blir automatiskt, kan vi ställa restriktioner mot våra öppna samhällen, skall vi bli totala hycklare nu? Byxångesten sprider snabbt. Allt går per automatik, i den situationen behövs det bara en liten knuff på rätt ställen.

Vi kallar det troll, att det går troll i oppinionen, troll i debatten, i media. Analysen i Moskva var att Sverige och Tyskland skulle ställa sig extra givmilda. De sätter stolthet i sin medmänsklighet, ja, Sverige talade till sist om att vara en moralisk stormakt. Såsom det europeiska systemet fungerar med öppna gränser sinsemellan och påstådd solidaritet till varandra, var det enkelt för randstaterna att rädda sina ansikten visavi Bryssel och släppa in flyktingarna – för vidare transport norrut. Det fanns vid den tiden inte en tanke hos någon tysk eller svensk politiker att ta emot flyktingar i de kvantiteter det nu blev frågan om. Nu måste dock ansikten räddas och så är det med förlorade ansikten, att ju godare de är, desto mer trängande blir behovet att rädda dem. Ett ont ansikte behöver bara vända sig om och gå i motsatt riktning, dess självberättigande är redan etablerat.


Hur mycket s.k. troll behövs för att lägga grunden till detta i en naiv nation som Sverige? Inte mycket, i höga nord går trollen hand i hand över dagsstänkta berg. Svårare är det i Tyskland, men det har lyckats, enligt teorin, och förbundskansler Angela Merkel, bördig från DDR, går nu sin golgata i en märklig sväng i hennes karriär. Alla frågar sig hur det gick till, men hennes politiska liv är nu över och det var ett delmål för Moskva. Därmed har situationen i Europa beskriven i inledningen av den här texten infunnit sig.

Då undrar ni, men Vladimir Putin, han är ju motståndare till islamismen, Ryssland har ju sina egna problem med terrorismen, de krigar ju mot IS? Ja, det stämmer, man har inget till övers för utvecklingen beskriven här ovan. Så är det givetvis, men ...


Låt oss ta ett steg tillbaka och fråga oss om detta är möjligt? Saken är den att vi borde veta det, att vi t.o.m. gjort det i decennier, men vi har underlåtit att reagera på det p.g.a. ja – troll. Det är väl dokumenterat att efter andra världskriget lämnade den sovjetiska underrättelsetjänsten de traditionella spionfunktionerna bakom sig och istället koncentrera sig på sin andra paradgren, manipulation. Sedan åtminstone 1960-talet har den västerländska vänstern, d.v.s. i runda tal femtio procent av Västeuropas politiska plattform, låtit sig duperas av Moskva. KGB och Komintern, den internationalistiska kommunismen, hade över en miljon man heltidsanställda med att dygnet runt påverka oppinioner i väst. Man var oerhört framgångsrika. De infiltrerade hela den västerländska vänstern, dess fredsrörelse, man styrde massmediala tolkningar om Vietnam, Mellanöstern, Sydamerika. Hela kålsuparteorin, att USA och Sovjetunionen utgjorde samma hot under kalla kriget – men att USA var än farligare – skapades av Moskva.

Den politiska vänstern är idag självgående, övertygad om sin manipulerade världsbilds förträfflighet. Allt motstånd mot väst är revolution, den kapitalistiska friheten är ett falsarium, USA är alltid ett hot, likaså Israel. Det är så starkt förborgat att vänstern idag, när de pressas, står beredda att sälja ut hela postmodernismen, inklusive feminismen, till en rabiat fasism för att rädda sitt ideologiska ansikte. Det är fullständigt häpnadsväckande.


... men, det behövs ingen flyktingvåg för att eskalera den islamistiska terrorn i Europa. De som i första hand drar stora växlar på den ingångna utvecklingen är allsköns nationalsocialister, extremhöger, kristna fanatiker och så alla rasisterna givetvis, de organiserade som frilansare. Dessa krafter är själva målet för manipulatörerna i Moskva. När de har sina ledningsmöten och visar kartor över Europa på väggen, kan de följa framgångarna så här långt. De konstaterar att de redan vunnit Balkan, samt Ungern och rör sig snabbt norrut i Östeuropa. Frankrike kan vinnas vid nästa val, Benelux är också mogna. Tyskland håller på att neutraliseras och Skandinavien, med Sverige. Allt är möjligt.

På sin tid gjorde Adolf Hitler rätt i att inte ge mycket förtroende till en man som Vidkun Quisling, en förrädare. Moskva känner sina stormtrupper, dessa nationalsiter, som i folkdräkter och fanor står beredda att ta in främmande makt, som tillsammans med den lojala vänstern utgör kanske världshistoriens allra nyttigaste idioter. Flyktingarna är bara brickor i detta spel, offerlam liksom den tysta majoriteten européer. Det kommer att bli ett blodbad, men därefter kommer det ur ruinerna av Europa att resa sig en ny Fenix, en som ingen känner till idag annat än i sagorna, ibland lösligt kallad historien.Fan, tro’t.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar