lördag 20 augusti 2016

Saul Alinsky

The end is what you want, and the means is how you get it.


Han är inte särskilt känd i Sverige, men i USA är han ett politiskt begrepp. På typiskt amerikanskt vis var han heller aldrig en uttalad socialist, men hans teorier och metoder rörde sig definitivt i dessa kretsar. Faktiskt, mot slutet av hans liv levde han gott på sina avsevärda intäkter från böcker, artiklar och pedagogiska uppdrag. Han spenderade sin tid i Kalifornien,  spelade golf med de rika och framgångsrika, gick på cocktailpartys med kändisar, solade sig i glansen. Ända sedan ungdomen klädde han sig i kostym och inte alls som sina lärjungar.

Detta var nyckeln till Saul Alinsky. Han avskydde revolutioner och Flower Power. Hans läror handlade om konsten för radikala politiker att först ta och sedan behålla makten i det existerande, demokratiska samhället. Han gav mycket ord till vad CH Hermansson ville med kommunisterna i Sverige. Alinsky var aldrig en stor politisk ledare, utan verkade i bakgrunden som idéspruta och mentor. Hans ledord var Change, något hans lärjungar skulle åstadkomma, inte han. I kostym och hatt, med tydliga överklassfasoner verkade han bakom kulisserna, accepterad och även hyllad bland de rika. Saul Alinsky var och är den amerikanska popvänsterns nestor.

Han skrev ett antal böcker, där Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals från 1971, blivit närmast kultförklarad. I den finns en färdbeskrivning för hur man organiserar aktionsgrupper och hur man vinner argument i det moderna samhället, hur man arbetar med media och oppinionsbildning. Rules for Radicals har på så vis blivit en så pass välkänd metodik att man i USA kallar det för att – do an Alinsky. Den viktigaste påtagliga samhällsfunktionen han skapade under sin karriär är det som kallas Community Organizing, ett system av aktiviteter och nätverk riktade till utsatta förortsområden, ghetton, särskilt bland den svarta befolkningen i USA.

Två mycket framträdande politiker i dagens USA är direkt påverkade av Saul Alinsky: Barack Hussein Obama och Hillary Rodham Clinton.


Född Saul David Alinsky 1909 i Chicago, son till immigrerade ryska föräldrar. Han påstod själv att han fick en judisk-ortodox uppväxt, att några socialistiska tendenser inte existerade i deras hem. Efter föräldrarnas skildsmässa flyttade Saul med fadern till Kalifornien, där han gick ut highschool 1926. Han återvände till Chicago och läste till sig en doktorsgrad i arkeologi vid Chicago University, något han aldrig skulle arbeta med. Han hade blivit politiskt engagerad och började parallellt att läsa sociologi, vilket blev det som skulle engagera honom livet ut.

Chicago School of Sociology var under slutet av 1920-talet ett ledande centrum för modern amerikansk sociologi, under professorer som Ernest Burgess och Robert E Park. Den amerikanska skolan pionjerade studier kring sociala problem i de växande urbana områdena, det som sedan blev sociologins brödföda under resterande 1900-talet. Alinsky titulerade sig som kriminolog när han lämnade universitetet 1932. Han var i grunden ett gatans barn, även om han tidigt utvecklade sin lärda framtoning, välklädd med glasögon. Han förstod att det fanns något att vinna på att vara den smartaste bland dem som knappt kunde skriva.

Kriminolog, därför att hans första akademiska arbetsfält blev den organiserade kriminalitetens Chicago i början av 1930-talet, något han känt till sedan barnsben. Alinsky skulle utveckla en egen teori om hur man organiserade de fattiga genom fackföreningar, socialhjälp och nya bostäder. Inspirationen hade han fått från de olika kriminella organisationernas – maffians – kontroll över sina områden sedan 1920-talet. Genom att styra lokalbefolkningen med ett något mera effektivare socialt skyddsnät än det samhället förmådde skapa, erhöll de en grund för rekrytering av nya trupper och framför allt civil tystnad. Systemet hade italienarna tagit med sig från Sicilien, en tradition sedan 1700-talet.


Alinsky förde över denna metodik till den allmänna politiska arenan under en tid som blev fullständigt danande för det amerikanska Demokratiska partiet. Under Franklin Roosevelts tolv år i Vita huset, 1933-1945, och den tydliga vänstervridning denna period innebar med inte så lite influeringar av fascism och socialism från det kokande Europa, började demokraterna att ta vitala steg för att i framtiden dominera den amerikanska politiken. Alinsky var inledningsvis ingen stor kugge i detta arbete, utan en lokal förmåga i det politiskt viktiga Chicago.

Han hade börjat överföra den redan testade strategin på den snabbt växande svarta befolkningen i staden och under andra världskriget fick han arbetsro med en befolkningsgrupp som inte kallats ut på slagfälten. Hans Community Organizing passade som hand i handske med demokratiska partiets inledda arbete att svänga den svarta befolkningen i USA över från Lincolns parti, republikanerna, till slavägarnas demokrater. Fortfarande under 1950-talet var de svartas nyväckta kamp för medborgarrätt fortfarande en rätt så republikansk verksamhet, varför Martin Luther Kings far var republikan, kanske även han själv, och varför Condoleezza Rice tidigt blev detsamma i det fattiga, segregerade och strängt demokratiska Alabama.

Alinsky blev naturligtvis stor, åtminstone i den amerikanska akademiska världen, under 1960-talet. Community Organizing blev ett ämne i universiteten och han reste flitigt runt i USA och höll föredrag. I hans bok Rules for Radicals, som han f.ö. dedikerade till Lucifer, sammanfattade han sina teser i tolv regler:1.     Makt är inte enbart vad du har, utan även vad dina motståndare tror att du har.
2.     Gå aldrig utanför den expertis som ditt folk besitter.
3.     Vid varje tillfälle, gå alltid utanför din motståndares expertis.
4.     Se till så att din motståndare får leva upp till sina egna regler.
5.     Förlöjligande är ditt starkaste vapen.
6.     En bra taktik är den som ditt folk älskar.
7.     En taktik som är för tidsödande blir alltid tråkig.
8.     Håll trycket igång, släpp aldrig taget.
9.     Ett hot är vanligtvis alltid mer skräckinjagande än själva åtgärden.
10.                   Om du trycker tillräckligt hårt med det negativa, kommer du till sist igenom som positiv.
11.                   Priset för en framgångsrik attack är ett konstruktivt alternativ.
12.                   Välj målet, frys det, personifiera det och polarisera det.

Saul Alinsky gjorde den s.k. rödvinsbolsjevismen till högadel. Det blev okay att vara finansiellt framgångsrik och samtidigt socialist. I Sverige kan man dra likheter med Olof Palme, som studerat i USA. Motargumentet, att detta framstod som hyckleri, kunde nu kastas tillbaka i motståndarens ansikte med Alinskys regelverk. Målet helgade medlen och en ny politisk vänster växte fram i USA från 1970-talet och framåt, en vänster inställd på att föra landet närmare Europas välfärdssamhälle till varje pris.

Den amerikanska högern togs på sängen och dröjde i decennier med att komma ikapp. Vänstern hade efter kriget tagit kontroll över oppinionsmaskinen, d.v.s. media, intelligentian/akademikerna, samt kulturen, och kunde enkelt applicera Alinskys regelverk mot kritikerna. När högern ägde fakta, vilket de ofta gjorde, så pratade vänstern sönder och förlöjligade den med en massiv vägg av tusen röster från oppinionsmaskinens samtliga utsläpp – tidningar, radio, litteratur, film, TV. Detta skulle komma att kallas – Shut Up Tactics.


Man började stämpla kritiker med enkla, men ytterst effektiva tillmälen som som fascister eller rasister, eller anti i största allmänhet. Folk blev skrämda till tystnad, i det allmäna mediebruset blev det direkt farligt att ens försöka motsäga åsiktsstormen. Endast de allra hårdnackade motståndarna överlevde, en process som gjorts betydligt enklare genom att alternativ media skapats genom internet. I början av 2000-talet började den amerikanska högern slå tillbaka, ofta med samma metoder, d.v.s. Saul Alinskys regler.

Det allra mest bekymmersamma med Alinskys metodik var att vänstern helt började ignorera allvarliga problemställningar som falskhet, hyckleri och lögn. Det bet inte på dem, inte med de oppinionsresurser de hade bakom sig – eller numera fortfarande tror sig ha – och resultatet blev en svårartad arrogans, som i sin tur lett till att regelrätta brott numera kan begås utan påföljd vare sig moraliskt eller rättsligt.  För att effektivt få dem att tappa ansiktet tvingas man planera motattackerna noga, även när lögnerna, hycklerierna, falskheterna är fullständigt uppenbara.

Hillary Clinton träffade Saul Alinsky i sin ungdom på Chicago University åren innan han avled 1972. Han gjorde ett stort intryck på henne, vilket hon också har beskrivit vid flera tillfällen. Barack Obama däremot är för ung för att ha haft samma ära, men han har å sin sida tagit in Alinskys läror när han studerade Community Organizing på samma unversitet. Obama startade sin politiska karriär i ett av det demokratiska partiets viktigaste plantskolor, som samhällsorganisatör på samma gator i Chicago där Alinsky själv var verksam 80 år tidigare.


Alinskys karriär gick parallellt med den amerikanska vänsterns process mot sin nuvarande kulmen. The American Way har aldrig varit så hotat som idag, t.o.m. den amerikanska konstiutionen är allvarligt ifrågasatt. Detta Change stavas Hillary Clinton och Barack Obama. Arrogansen är tydlig i deras gemensamma försök att förlänga hans presidentperiod med ytterligare fyra år under henne. Den amerikanska högern har känt snålblåsten tillta under 2000-talet, men förmådde inledningsvis inte stå emot, då de blivit snärjda även politiskt av vänstern. Så har det varit, tills nu.

För Alinsky torde Donald Trump utgöra en mardröm. Från bästa läktarplats har miljardären från New York följt den politiska utvecklingen i USA sedan 1960-talets slut. Han har antagligen läst Alinsky och har nog även studerat Andrew Breitbart, Alinskys konservative nemesis. Trump har förberett sig noga, han gav sig själv en ordentlig startsträcka och när detta skrivs i augusti 2016, just innan valrörelsen startar på allvar, har han konstant och framgångsrikt besegrat motståndets oppinionsmaskin.

Metoden har varit hänsynslöshet. Om hyckleri och sanning ändå inte spelar någon roll längre, okay, ge dem då exakt detta, hela tiden, i ett rasande tempo. Oppinionsmaskinen har helt enkelt mattats ut efter ett år av bombardemang, de har fullt upp med att hänga med Trump och för det mesta ligger han ett bra steg före dem. Han har kastat tillbaka deras metodik i deras ansikten, för hur har de tänkt sig kunna effektivt angripa honom, egentligen? Målet helgar medlen och lagom till presidentvalet 2016 har Trump vunnit massorna, han har vunnit det överväldigande sociala median, han kan ha lyckats vända skutan efter så många år.


Kvar på motståndarsidan står liken från svunnen tid, Clinton och Obama, med endast falskheten, hyckleriet och lögnen kvar. Återstår endast valfusket för dem. Alinsky väntar dem säkert i det helvete han enligt egen utsago föredrog att vila i. Schack Matt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar