söndag 30 oktober 2016

Så ...

... hur kan då jag som traditionell liberal, övertygad marknadsekonomisk geek och internationalist, hålla på Trump, han som talar illa om globalism och som vill stänga USA? Det är inte alls svårt, för mig, men det är ohyggligt komplicerat för andra. Missförstå mig inte nu, jag förstår precis hur de tänker och jag respekterar dem för det. So, here goes nothing:

När Trump och Brexit-anhängare talar om globalism, öppna gränser och öppen ekonomi i negativa termer, så menar de global ekonomi EU-style. De menar en ekonomi styrd av statism, styrd av internationella politiker under föresatsen att det handlar om free trade, en politik som enbart gynnar vissa stora företag – typ George Soros.

Detta är statskapitalism, detta är korporatism, detta är korruption. Det har ingenting med frihandel att göra, utan är politikers sätt att sätta sig på handeln och kontrollera den. Motivet för detta är progressivism, att hålla koll på pengarna så att man kan beskatta dem, så man kan bygga vidare på de stora, globala politiska planerna vars ultimata syfte är att tygla kapitalismen – typ Climate Change.

Det utgör per definition raka motsatsen till traditionell liberalism, där just frånvaron av statliga regleringar och fördelningspolitik får ekonomi att blomstra och välfärd att växa, som inte har något att göra med kapitalismens början till seger över den globala fattigdomen. Så, där har vi det, 1-0 till min traditionella liberalism.

Men, hör jag dig tänka, vad med de stängda gränserna, vad med Trumps mur mot Mexiko? En av hörnpelarna i liberalismen har alltid varit the rule of law. Inte nödvändigtvis kontinuerligt skapande av ny klåfingrig lagstiftning, de svenska s.k. liberalernas akilleshäl, utan det är en fråga om att liberalismens friheter lutar sig mot grundläggande principer om människans relationer till varandra, garanterade av staten genom dess rättssystem.

Öppna gränser och fri rörlighet av människor är också hörnstenar i den liberalistiska ideologin, men the rule of law måste alltid vara kung, annars blir det anarki. Eftersom jag som traditionell liberal inte tror på generell välfärdspolitik, då den är grundad på ovanstående progressivism och i grunden är ett bankrutt system – för till sist tar andras pengar alltid slut – så anser jag givetvis att det är fel att bygga gigantiska flyktingkvoter på skattebetalarnas ryggar. Det kan inte vara annat än en orättfärdig handling från statens sida.

Man kan inte å ena sidan hävda att bristen på internationella regleringar är ett angrepp på global fattigdom och sedan mena att välfärdspolitikens progressiva regleringar gynnar ekonomin genom immigration. Sverige och Europa är inte USA och dagens USA är inte gårdagens Amerika, även om hela världens tycks rymmas i dess största ekonomi. USA byggdes på immigration under avsevärd tid, så länge de inte mixtrade med välfärdspolitik European Style. Denna politik gör all imvandring förutom arbetsmarknadsimmigration fundamentalt olönsam för nationer.

Israel kunde enbart ta emot den stora immigrationen av judar från det frisläppta Östeuropa och med stor framgång dubblera sin befolkning under 1990- och 2000-talen, enbart genom omfattande avregleringar av sin tidigare mycket socialdemokratiska ekonomi – men dagens Europa och Sverige handlar inte om det, eller hur?

Det här är inte medmänsklighet, det är i grunden tyrrani, tyrrani mot alla inblandade småfolk, medborgare som flyktingar. I ett sant liberalistiskt samhälle hade folk haft tillräckligt med pengar på banken för att öppna sina hjärtan till krigets och fattigdomens offer och skänkt till dem, eller bjudit dem till sig. Den öppna gränsen hade möjliggjort det och staten hade övervakat lagligheten i dessa handlingar. Att däremot locka folk till oss med löften om statlig välfärdspolitik är avancerat lurendrejeri och därför kriminell.

Så, 2-0 till min traditionella liberalism.

Jag tror inte Trump kommer att lyckas med sin stora mur mot Mexiko. Jag tror att det går mycket symbolik i dessa, hans uttalanden. USA: s gränser kommer att skärpas, inte tu tal om det, men USA har faktiskt rätt att värja sitt territorium. I USA går den politiska skiljelinjen kring immigration mellan demokraternas välfärds- och fördelningspolitik och republikanernas rule of law. Dessutom försöker demokraterna skaffa sig nya väljare i massor, bl.a. genom att stoiskt bekämpa alla krav på identifikation vid allmänna val. Då är inte heller libertarianerna med på tåget – rule of law.

Ett stort ansvar vilar på Trump, men jag tror han fixar det utan att vare sig omkullkasta världsekonomin, massutrota mexikaner eller världskrig. Trump är amerikansk patriot, inte europeisk nationalist. Moderat republikan, inte nazist. För helvete, Trump är en affärsman från Manhattan, New York, inte rasist. Försök fatta den distinktionen, en gång för alla, gör er den tjänsten i allt ert Trump-hat.

Ytterst handlar det om västvärldens överlevnad. Västvärlden, produkten av liberalismen, liberalismens hemvist. Förlorar vi västvärlden, så förlorar vi liberalismen, vi förlorar oss själva. Idag är västvärldens enda kvarvarande champion – United States of America.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar